Tjenester

De vanligste oppdragene er innen:

 • Veibygging
 • Boligfelt
 • Idrettsanlegg
 • Kabelgrøfter
 • Tomte/Grunnarbeider
 • Graving
 • Sprengning
 • Transport
 • Planering
 • Asfaltering
 • Belegningsstein
 • Muring med naturstein
 • Riving av bygg
 • Bygging av båthavner og brygger
 • Peling
 •  Spyling/filming av rør.
 • Pukk og Grus